czwartek, 2 marca 2017

Zatrzymana chwila

Rozmawialiśmy o tym, że dzięki fotografii możemy zatrzymać chwilę. Mówiliśmy o tym, kiedy, w jakich okolicznościach oraz w jakim celu najczęściej robimy zdjęcia.
Następnie Pani rozdała nam kopie starych zdjęć. Naszym zadaniem było wcielenie się w postać jednej z osób ze zdjęcia i opisanie sytuacji, w której zostało ono wykonane.
Oto efekty naszej pracy.Temat zajec: Fotografia jako sposób na zatrzymanie chwili.
Cel: Wiem dlaczego wykonujemy zdjęcia i potrafię to wyjaśnić.

Kryteria sukcesu do lekcji:
1. Uczeń zna historię fotografii.
2. Potrafi zając stanowisko i wyjaśnić dlaczego ludzie robią zdjecia.
3. Rozumie w jaki sposób fotografia zatrzymuje chwile.

Przebieg zajęć:
1. Obejrzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej historii fotografii.
2. Rozmowa na temat fotografii dawniej i dziś.
3. Dyskusja o roli fotografii w naszym życiu.Zadanie edukacyjne:
Wybierz jedną osobę ze zdjęcia, spróbuj wcielić się w jej rolę i opisać chwilę, która została uchwycona na fotografii. 

Kryteria sukcesu do zadania edukacyjnego:
1. Opiszę wydarzenie, które zostało uwiecznione na zdjęciu.
2. Wcielę się w rolę jednej z osób ze zdjęcia.
3. Pisząc zastosuję narrację w 1 osobie liczby pojedynczej.
4. Ułożę i zapiszę minimum 6 zdań.1
Zakres minimalny
2
Zakres średni
3
Zakres pożądany
4
Zakres wykraczający
- opisuje zdjęcie a nie wydarzenia
- nie wciela się w rolę osoby ze zdjęcia
- myli rodzaje narracji

- opisuje wydarzenie zgodnie z tematem zdjęcia
- wciela się w role jednej z osób ze zdjęcia
- układa co najmniej 4 zdania
- opisuje wydarzenie zgodnie z tematem zdjęcia
- wciela się w role jednej z osób ze zdjęcia
- układa co najmniej 6 zdania
- opisuje wydarzenie zgodnie z tematem zdjęcia
- wciela się w role jednej z osób ze zdjęcia
- układa co najmniej 6 zdania
- praca jest bezbłędna pod względem gramatycznym, stylistycznym i ortograficznym 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz